05.04.2019 : Dinsdag 23 april van 12.00 tot 15.00 uur: lezing gegeven door de heer Robin Messiaen, gewijd aan de evaluatie van het VRUCHTGEBRUIK. Deze conferentie wordt in het Nederlands gegeven, in aanwezigheid van twee mede-facilitators met een goede kennis in het Frans. Deze conferentie wordt gegeven in ons Huis van de Landmeter-Expert. Komt gelijktijdig in aanmerking voor: 3 uur permanente vorming, bij de Federale Raad van Landmeters en 3 uur permanente opleiding voor houders van het Certificaat REV/TEGoVA. De confraters die willen deelnemen aan deze training worden van tevoren uitgenodigd om zich te registreren door een e-mail te sturen naar het UGEB-ULEB secretariaat [email protected] Deze conferentie is kosteloos toegankelijk voor de leden van de UGEB -ULEB in regel met de bijdrage voor het jaar 2019. Een registratievergoeding van 25,00 € inclusief BTW wordt vooraf betaald door de leden van OBGE asbl - BOLE vzw - Dit registratietarief wordt verhoogd tot 50,00 € BTW inbegrepen voor alle niet-leden van UGEB asbl of OBGE asbl.

06.02.2019 : Emiliano SALA Zaken : De Franse media’s hebben niet gemeld dat het een Belgische firma is GEOxyz de Zwevegem, CEO Patric Reyntjens (confraters gespecialiseerd in hydrografie)

die het vliegtuig heeft gelokaliseerd en het wrak heeft gefotografeerd met een lichaam erin.

Nadat de Fransen en het Engelsen de zoektocht hadden opgegeven, voerde de familie een inzamelingsactie in voor persoonlijk onderzoek.

GEOxyz werd ingehuurd door het Directoraat Luchtongevallenonderzoek

Air Accidents Investigation Branch (AAIB) van het Britse Ministerie van Defensie.

Hun hydrografisch schip, de Geo Ocean III, die een olieveldmissie moest uitvoeren, werd onmiddellijk omgeleid, verliet de haven van Oostende en reisde naar het eiland Guernsey.

Een van hun onderwatervoertuigen kon zondagochtend het wrak van het vliegtuig lokaliseren en fotograferen.

17.11.2018 : Dankwoord van onze voorzitter Georges ADLER ter gelegenheid van de 3e editie van UGEB's Day : suivant ce lien

16.11.2018 : SCHATTINGEN : Schattingen met het oog op aangifte van nalatenschap in de verschillende regio’s van België - Geschreven door Patrick BLADT, Landmeter-Expert - volgens deze link

20.10.2018 : MEDEEIGENDOM : Over appartementsrecht. Geschreven door Jacques VANDERVEKEN et Jean WERY, Landmeter-Expert - volgens deze link

14.09.2018 : TECHNIEK & RECHT : De plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken. Geschreven door Francis WARGNIES, Landmeter-Expert - volgens deze link

11.06.2018 : TECHNIEK & RECHT : Afpaling: een technische en juridische handeling. Geschreven door Laurent COMPAGNON, Landmeter-Expert - volgens deze link

11.05.2018 : KADASTRAAL INKOMEN : Wat is toch het kadastraal inkomen op 1 januari 1975? Geschreven door Francis GÄBELE, Landmeter-Expert - volgens deze link

13.04.2018 : ONROERENDE GOEDEREN : Evoluties in het beheer van onroerende goederen Geschreven door Jean WERY, Landmeter-Expert - volgens deze link

10.03.2018 : PLAATSBESCHRIJVINGEN : Bij de zesde staatshervorming hebben de regio’s de bevoegdheid gekregen om specifieke regels op te stellen in verband met het huren van onroerende goederen bestemd voor woonst. Geschreven door De Commissie Huurschade van UGEB-ULEB - volgens deze link

10.02.2018 : SCHATTINGEN : Waarom een Landmeter-Expert inschakelen bij aankoop van een onroerend goed ? 

Geschreven door Eric De Keghel, Landmeter-Expert - volgens deze link

12.01.2018 : SCHATTINGEN : De hypothecaire waarde van onroerende goederen bestemd voor huisvesting - volgens deze link